Unitati cazare Verificate

Politici de confidentialitate

Inafara datelor publicate pe website Infopensiune.ro de catre proprietarii de unitati de cazare sau restaurante in mod direct, cu scopul de a le face publice, vom colecta date personale precum adresele de email ale proprietarilor și ale turistilor care transmit cereri sau solicitări de cazare prin intermediul platformei Infopensiune , cu scopul de a facilita contactul între cele două părți. De asemenea, colectăm datele referitoare la numele proprietar, adresa, CUI/CNP, nr. Registrul Comerțului, banca și IBAN-ul , cu scopul legal de a emite facturi pentru serviciile prestate. Deasemeni mai colectam date de navigare pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor site-ului infopensiune.ro . Prin navigarea pe acest site și furnizarea de date personale pentru a intra în contact cu cealaltă parte, atât ca viitor client/turist cât și ca proprietar, vă exprimați permisiunea ca datele publicate sau folosite pe site-ul infopensiune.ro să le putem colecta și să le folosim sau prelucra, în acest scop. Acordam o deosebita atentie protecției informațiilor, securit[tii lor și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private și vă asigurăm că nu le vom folosi în alt scop, că nu le vom distribui și nici nu le vom dezvălui terților, in niciun fel.